Privacy Beleid

Privacy statement Wyper B.V.

Wyper B.V, hierna te noemen: Wyper, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Wyper dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houdt Wyper zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

In dit privacy statement legt Wyper uit welke persoonsgegevens zij verzamelt, gebruikt en met welk doel.

Wyper raadt je aan dit privacy statement zorgvuldig te lezen.

Artikel 1. Algemeen

1Dit privacy statement is van toepassing op alle website bezoeken van de website www.wyper.business(hierna te noemen: ‘de Website’).

2De verwerking van persoonsgegevens door Wyper is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: NOG NIET BEKEND

Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, dient Wyper persoonsgegevens van jou op te slaan.

2Indien jij gebruik maakt van de Website en het contactformulier op de Website, slaat Wyper de volgende persoonsgegevens van jou op:

1Gegevens die Wyper ontvangt op basis van jouw gebruik van de Website. Wyper verzamelt bijvoorbeeld jouw IP-adres en het type browser dat je gebruikt, maar ook de datum en tijd van jou bezoek aan de Website en op welke wijze jij gebruik maakt van de Website

2De gegevens die jij invult op het contactformulier, zijnde: voornaam en/of achternaam, email adres en je bericht. Wyper verzamelt deze persoonsgegevens om te kunnen reageren op vragen die jij aan Wyper verstuurt middels de Website

3Indien jij gebruik maakt van de Service van Wyper, slaat Wyper de volgende persoonsgegevens van jou op:

1Voor- en achternaam;

2Dede Software: Jouw TelegramID / FacebookID en jouw profielfoto;

3De organisatie waarvoor jij de service gebruikt;

4Gegevens die door jou worden verstrekt bij het gebruik van de Service, alsmede de informatie en welke door jou worden verzonden middels de Service.

4Wyper verzamelt de persoonsgegevens, als bedoeld in het vorige lid, en slaat deze op om de volgende redenen:

1Om jou snel te kunnen helpen bij vragen, maakt de klantenservice van de klant van Wyper, waar je middels de Website contact mee hebt, gebruik van jouw persoonsgegevens. Deze klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om vast te leggen waarom je met deze klantenservice contact hebt opgenomen en welke oplossing zij gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot deze klantenservice worden ook door Wyper bewaard, teneinde de overeenkomst met deze klant na te kunnen komen.

2Om klanten van Wyper met wie jij contact hebt gehad via de Website, een back-up ter beschikking te stellen in geval van groot data verlies. Voorgaand ter beoordeling van Wyper.

5Met jou expliciete toestemming, gebruikt Wyper persoonsgegevens om jou te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 3. Doorgifte aan derden

1Behoudens doorgifte als genoemd in dit privacy statement, zal Wyper jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

2Wyper mag derden inschakelen die onder haar toezicht bepaalde, in dit privacy statement genoemde, verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Deze bewerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Wyper en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.

Artikel 4. Cookies

1Wyper maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik, van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.

2Wyper gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van jou te analyseren. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser.

3Via de Website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics” dienst. Wyper gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe jij de aangeboden diensten gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wyperheeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tevens heeft Wyper het doorsturen van IP-adressen naar Google via analytics uitgeschakeld.

4Wyper maakt gebruik van Hotjar cookies. Hiermee word jij als unieke bezoeker geïdentificeerd en wordt ervoor gezorgd dat jij de juiste content te zien krijgt. Wyper gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe jij de website gebruikt. Met deze cookies kan Wyper jou door een sessie blijven volgen. Deze cookies verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen. Standaard slaat Hotjar alle informatie van een sessie op. Ook de toetsaanslagen in formulieren. Wyper heeft vanwege de privacy van persoonsgegevens in Hotjar van de mogelijkheid gebruik gemaakt om alle toetsaanslagen te negeren en om bepaalde velden uit te sluiten in de opname. Sowieso toont Hotjar geen IP-adressen. Er wordt wel een uniek ID getoond, maar deze is niet herleidbaar (voor de Hotjar-gebruiker) naar het IP-adres.

5Meer informatie over het gebruik van cookies door Wyper, vind je in de Cookieverklaring.

Artikel 5. Websites en diensten derden

1Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Wyper zijn verbonden. Wyper kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en / of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wyper raadt jou aan om het privacy statement van dergelijke websites van derden goed te lezen alvorens van dergelijke websites gebruik te maken.

.

Artikel 6. Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens

1Jij hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen en / of verwijdering, vernietiging en afscherming van jouw persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

2Wanneer jij de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wilt uitoefenen, of wanneer je vragen hebt omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over dit privacy statement, kan je contact op nemen met Wyper via info@wyperwash.com

Artikel 7. Beveiliging

1Ter beveiliging van de Website maakt Wyper gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL verbinding. Dit kun je in de browser zien aan de URL in de adresbalk, die begint met https.

Artikel 8. Wijzigingen in het privacy statement

1Wyperheeft het recht dit privacy statement te wijzigen.

2Indien Wyper mocht besluiten dit privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in het privacy statement. Wyper zal jou gedurende een periode van drie maanden, door middel van een vermelding op haar website, op de hoogte brengen van deze wijziging alsmede jou hiervan op de hoogte brengen door middel van het sturen van een e-mail.